Dom Zakonny pw. św. Franciszka Salezego
ul. K. K. Baczyńskiego 1 A
skr. poczt. 26
05 – 092 Łomianki

tel.: 22 732 73 90
e-mail: salezjanielomianki@gmail.com

Towarzystwo Salezjańskie Ośrodek Kształcenia i Studiów
Łomianki, ul. Baczyńskiego 1A
Bank BGŻ BNP Paribas
76 1600 1084 1844 7220 9000 0001
PPAB PLPK