Salezjańska Wspólnota Zakonna, której patronem jest św. Franciszek Salezy istnieje w Łomiankach od 1982 r.  Należą do niej profesorowie pracujący na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, duszpasterz akademicki posługujący na tej uczelni oraz księża studenci. Wspólnota powstała z myślą o stworzeniu optymalnych warunków do pracy naukowej i dydaktycznej. Wspólnota podlega pod salezjańską Inspektorię św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Aktualnie przynależą do niej następujący współbracia:

ks. Dariusz Sztuk – dyrektor wspólnoty zakonnej
ks. Arkadiusz Domaszk – wikariusz dyrektora
ks. Dariusz Buksik – ekonom

ks. Artur Chejnowski
ks. Tadeusz Kołosowski
ks. Zbigniew Łepko
ks. Krzysztof Niegowski
ks. Janusz Nowiński
ks. Ryszard Sadowski
ks. Henryk Skorowski
ks. Henryk Stawniak
ks. Mirosław Wierzbicki